CENNIK

Krynica Morska noclegi
krynica morska noclegi nad morzem

Zapoznaj się z cennikiem Willi Joker

Komfort z klimatyzacjąKomfort z klimatyzacją Komfort z klimatyzacją StandardStandard
Termin/Czas pobytu/ turnus Pokoje dwuosobowe
osoba/doba
Apartament Studio
Czteroosobowy
ok. 30m2
Pokoje czteroosobowe
(parter ok.20m2)
Pokoje dwuosobowe
poddasze
Pokoje czterosobowe
poddasze
6.01.30.03.2 dni
7 dni
60 - 70 zł / osoba
40 -50 zł
60 zł / osoba
40 zł.
40 zł / osoba40 zł / osoba30 zł / osoba
Wielkanoc 02-05.04.
02.04- 30.04.
3 dni
7 dni
60-70 zł.
45-60
60 zł.
45
29.04-3.05 majówka

4 dni
100 -150 zł / osoba
100 - 120 zł / osoba

70-80 zł./osoba70 zł /osoba
50 zł / osoba
03.04. - 31.05.
2 dni
100 -150 zł
100 - 120
60 - 70 zł
60 zł40 zł
3.05 - 31.05.7 dni50 -80 zł50-70 zł40 -60 zł40 zł30 zł
31.05 - 25.062 dni150 - 250zł150 zł100 zł90 zł60 zł
31.05 - 25.067 dni70 -95 zł75 - 8540 - 70 zł50 zł40 zł
25.06 -3.07.7 dni100 - 125 zł100 zł70 - 90 zł60 zł45 zł
3.07 - 15.087 dni125-150 zł125 zł80 - 100 zł70 zł 50 zł.
15.08 - 1.09.7 dni125 - 95 zł110-85 zł80 - 60 zł60 - 50zł45 - 40 zł
1.09.-29.092 dni100- 80 zł.80-60 zł60-50 zł.60 zł.55 zł.
1.09 -29.09.7 dni60 - 50 zł50-40 zł45 - 35 zł40 zł35 zł
sylwester 31.12-03.01.
tylko dla grup.
3 dni80 - 100 zł80 zł50 - 70 zł50 zł40 zł
sylwester
dla grup
5 - 7 dni70 zł60 zł40 - 50 zł40 zł40 zł

Krynica Morska noclegi

Krynica Morska noclegi

Przede wszystkim uzgodnić pokój oraz termin pocztą elektroniczną: joker@krynicamorska.org
lub telefonicznie: tel. +48 723 077 777  55 247-65-50

Tu też wpłacić zadatek w wysokości min. 30% umówionej kwoty na konto:

Bank Spółdzielczy w Stegnie

62 8308 0001 0007 5213 3000 0010

Patryk Romaniuk ul. Nowa 19. 82-120 Krynica Morska.

Wszelkie Państwa wpłaty będą traktowane jako zadatek i nie podlegają zwrotom. W razie konieczności zmiany terminu pobytu z odpowiednim wyprzedzeniem możemy przesunąć termin. Oczekiwać potwierdzenia rezerwacji telefonicznie lub  pocztą elektroniczną (e-mail).  Po przybyciu do obiektu i sprawdzeniu warunków należy wpłacić pozostałą kwotę za wykupiony turnus. Zwrot zadatku tylko po sprzedażny zarezerwowanego pokoju.

Dodatkowe opłaty:

Jedno dziecko do 3 lat na pokój                    ………………….. gratis
Dodatkowa osoba w pokoju powyżej 3 lat ………………………  30zł.
Dostawka …………………………………………………………………..  40 zł.
Miejsca parkingowe monitorowane płatne w lipcu i sierpniu . 25  zł./doba
Opłata klimatyczna do Urzędu Gminy ………………………………. 2 zł.
Opłata za zwierzęta ……………………………………………………od 30 zł. do 60 zł.

Informacje organizacyjne:

Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15 a kończy o godz. 11 ostatniego dnia
Wystawiamy faktury VAT
Udzielamy rabatów
Willa „Joker”

CENNIK HOTELOWY.

-krótkie nie uzgodnione pobyty

-Pokój dwuosobowy ……….. 600 zł/doba

-Studio 4 osobowe ………… 1000 zł/doba

-Pokoje czteroosobowe …… 700 zł/doba

SERWIS. Krynica Morska noclegi

Willa funkcjonuje jak ośrodek wczasowy dlatego płatności są z góry za zamówiony turnus. Do pokoi w trakcie turnusu bez prośby gości nie wchodzimy. Wszelkie prośby o posprzątanie, wymianę ręczników czy pościeli, uzupełnienie papieru toaletowego prosimy zgłaszać każdorazowo w recepcji. Spełniamy większość wymagań jak dla hoteli dwu gwiazdkowych.

Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Ceny mogą ulec zmianie.

Krynica Morska noclegi blisko morza w pensjonacie Willa Joker w centrum Krynicy Morskiej. Noclegi w Krynicy Morskiej, pensjonaty hotele wille kwatery prywatne i pokoje do wynajęcia.

Krynica Morska noclegi. Hotele Krynica Morska.

REGULAMIN HOTELOWY

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelowego Obiektu Noclegowego White Hotel w Krynicy Morskiej ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska (zwanego dalej: Hotelem) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
3. Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie www.krynicamorska.org

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Goście mogą zostać zobowiązani do noszenia opasek hotelowych, pod rygorem utraty prawa do korzystania z hotelu. W przypadku zagubienia opaski Hotel może naliczyć dodatkową opłatę za wystawienie nowej opaski.
3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
4. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i mogą zostać naliczone opłaty z tego tytułu.
5. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, hotel może jednak nie uwzględnić tej prośby.
7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, jednak nie później niż do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
8. Recepcja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
9. Recepcja  zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy oraz podpisanie Karty meldunkowej.
2. W celu dokonania rezerwacji pokoju Gość powinien uzgodnić rodzaj pokoju, cenę oraz termin jego rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w Recepcji , a następnie dokonać wpłaty zaliczki na rachunek bankowy i przesłać potwierdzenie uiszczenia opłaty na adres poczty elektronicznej willi.
3. Gość jest obowiązany pod rygorem usunięcia rezerwacji uiścić zaliczkę w wysokości minimum 30% całej ustalonej ceny za pobyt na rachunek bankowy willi w terminie: 7 dni – przy rezerwacjach dokonywanych z minimum 60 dniowym wyprzedzeniem; 2 dni – przy rezerwacjach dokonywanych z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem; 1 godziny – przy rezerwacjach dokonywanych z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem oraz przysłanie do hotelu potwierdzenia wpłaty. Można uzgodnić z recepcja inny sposób i termin wpłaty zadatku.
4. W przypadku braku wpłaty zadatku w powyższych terminach, względnie w przypadku wpływu zadatku po terminie, rezerwacja może zostać anulowana i usunięta z systemu, a wpłacona kwota zadatku może zostać zatrzymana przez hotel.
5. Za dzień uiszczenia zadatku uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy willi.
6. Dokonując wpłaty zadatku Gość jest obowiązany w tytule przelewu wskazać datę od której planowany jest pobyt oraz numer telefonu do kontaktu.
7. Po wpływie zadatku na rachunek bankowy, recepcja  w miarę możliwości dokona telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenia warunków rezerwacji.
8. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Gościa na rachunek bankowy będą traktowane jako zadatek i nie podlegają zwrotowi.
9. Gość może z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem dokonać zmiany terminu przyjazdu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów z uwzględnieniem cen obowiązujących w nowym terminie.. W takim przypadku wpłacony przez Gościa zadatek podlega zaliczeniu na poczet nowego terminu rezerwacji.
10. W przypadku odwołania rezerwacji po wpłaceniu zadatku, zadatek może zostać zwrócona Gościowi tylko w przypadku wykupienia zwolnionego pokoju w takim samym terminie i za tą sama kwotę przez innego Gościa hotelowego. W pozostałych przypadkach, zadatek nie podlega zwrotowi.
11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze czas, za który Gość uiścił opłatę należną za pobyt.
12. Osoby niezameldowane w hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00 jednakże wyłącznie po zgłoszeniu ich wejścia w recepcji.
13. Recepcja  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.

§4 OPŁATY ZA POBYT

1. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu – z góry za cały okres trwania pobytu.
2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby hotelowej, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
3. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatą za jedną dobę hotelową według standardowej stawki przewidzianej w Cenniku za wynajem danego pokoju w określonym terminie. Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa.
4. Gość hotelowy jest obowiązany poza ceną za pobyt do uiszczenia opłaty klimatycznej w wysokości 2 złotych za osobo dobę.
5. Recepcja może pobierać dodatkowe opłaty m.in. za nocleg dodatkowej osoby w pokoju, wstawienie do pokoju łóżeczka dziecięcego, opłatę parkingową, opłatę za zwierzęta, które zostaną ustalone w odrębnym Cenniku.
6. Recepcja może tworzyć Pakiety obejmujące kilkudniowe pobyty Gości w hotelu w określonych terminach w promocyjnych cenach. W przypadku skorzystania przez Gościa z Pakietu, a następnie, w czasie jego wykorzystywania, skrócenia pobytu w Hotelu, Hotel nalicza opłatę za każdą rozpoczętą dobę hotelową w standardowej wysokości przewidzianej w Cenniku za jedną dobę za danego rodzaju pokój w określonym terminie. Wszystkie uzyskane rabaty przy skróceniu pobytu są anulowane.

§5 USŁUGI

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Recepcja ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
4. Na życzenie Gościa Willa  świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
5. Recepcja może tworzyć pakiety usług zawierające określone uprawnienia do korzystania z usług hotelowych w ramach pakietu bez odrębnej odpłatności, przy zachowaniu odpłatności za inne usługi hotelowe. Warunki pakietu all inclusive są określane corocznie odrębną informacją.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
3. Za zagubienie klucza do zamka pokoju hotelowego pobierana jest opłata 200 zł
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach prywatnego sprzętu elektrycznego takiego jak grzałki, żelazka elektryczne, kuchenki i piecyki elektryczne, tostery i inne podobne urządzenia nie stanowiące wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów, zasilaczy komputerów, lokówek i maszynek go golenia.
5. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiekty hotelowego.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną tylko jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
4. Obiekt  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
5. Obiekt  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§8 CISZA NOCNA

1. W pokojach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
2. Naruszenie ciszy nocnej może skutkować usunięciem Gościa hotelowego z obiektu , przy zachowaniu przez recepcją prawa do zatrzymania pełnej opłaty za pobyt.

§9 REKLAMACJE

Krynica Morska noclegi

1. Przede wszystkim Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, niezwłocznie po ich zauważeniu.
2. Tu też wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zabronione jest wprowadzanie bez zgody zwierząt na teren hotelu.
2. Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Zabronione jest również korzystanie z grilla lub palenie ognisk na obszarze całego obiektu.
3. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
4. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości .
6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
7. Willa nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
8. Na obszarze nieruchomości przyległej do budynku obowiązują zasady ruchu drogowego.
9. Recepcji  przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

Noclegi Krynica Morska
10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt po opłaceniu z góry kosztów tej usługi. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, recepcja  przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
11. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Hotel zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt , w szczególności do celów meldunku i umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiekty. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
12. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.
13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym, a Hotelem jest Sąd w Tczewie, a w przypadku sporów podlegających właściwości Sądu Okręgowego – Sąd w Gdańsku.
14. Integralną część Regulaminu stanowi Cennik. Zmiany Cennika nie dotyczą Gości, który rozpoczęli pobyt, jak również Gości, którzy uzyskali przy rezerwacji pisemne zapewnienie niezmienności ceny.

RECEPCJA.

Krynica Morska noclegi blisko morza

Krynica Morska noclegi, Willa Joker to noclegi blisko morza.